TAYLOR PRODUCTIONS
Maatwerk in advies. Ervaring in het onderwijs in praktisch
alle denkbare rollen die er te vinden zijn: leerkracht, decaan, directeur, rector en bestuurder.
Innovatie in VO en MBO
Voor de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leidt hij de Adviesgroep Vmbo. Momenteel verandert het vmbo ingrijpend, mede op basis van de Adviesgroep. Met al deze ervaring wordt hij regelmatig gevraagd in adviesraden. Zoals op dit moment ook in de Programma Adviesraad van de SLO, het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling. Taylor Productions helpt bij doorlopende leerwegen, LOB-ontwikkeling, het werken aan 21ste eeuwse vaardigheden. Ontwerpen en uitrollen van innovaties zijn de voornaamste specialismen.
innovatie in PO
Taylor Productions is ook actief in het PO. Dirk is hoofdauteur van de methode The Way to Learn, een lessenserie voor leerlingen in groep 8 van het Primair Onderwijs. Door deze lessen leren leerlingen zelfinzicht, komen ze achter hun dominante leerstijl en eigenschappen en worden ze op speelse manier serieus voorbereid op de het voortgezet onderwijs. De ouders worden hierbij nauw betrokken.
Human Resource
Met partners als Con7Study, een maatwerkbedrijf voor assessments en onderwijsontwikkeling en met het Online instrument voor functioneren, ontwikkeling en beoordeling van E-Progress is Taylor Productions ook werkzaam in de boeiende wereld van het HR-management.
MEER WETEN? NEEM CONTACT OP!

DONE LIST
 • Onderwijsinhoudelijke onderlegger voor het gezamenlijke leerpark van vmbo en mbo in Alphen aan de Rijn
 • Haalbaarheidsstudie naar een nieuwe vestiging van MBO Leiden
 • Begeleiden van het Instellingsplan voor de vmbo-locaties van het Wellant College
 • De onderbouwing voor een nieuwe LOB-methode van uitgeverij Edu’Actief
 • Doorlopende leerwegen naar MBO 2 niveau

DOING LIST
 • Mee-organiseren en voorzitten van Het Nationaal Vmbo en Mbo Congres van SBO/Euroforum
 • Voorzitter van de jury voor de Johan van der Sanden Erepenning voor het vmbo
 • Ontwikkelen en organiseren van doorlopende leerwegen zoals De Business School voor vmbo-tl, mbo en havo, een coproductie met het Cals College in IJsselstein en MBO Utrecht
 • Deelnemen aan en voorzitten van de Auditcommissie voor de IT minor in de TL
 • Uitrollen van de lesmethode Way to Learn basismodule voor het PO
 • Voorzitter Curriculum Programma Adviesraad van SLO, het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling
 • Doorontwikkelen van het decanaat en mentoraat van CVO Zuidwest Fryslân
 • Trainer-coach bij Fontys Hogescholen en SBO/Euroforum
 • Ambassadeur voor Onderwijs On Stage, het beroepenfeest voor vmbo

TO DO LIST
 • Lezing over minoren in de TL bij het Platform ism Open View Consult
 • Ontwikkeling van het vmbo in Amersfoort
 • Uitgeven Way to Learn verdiepingsmodules 2 en 3
 • Uitgeven Way to learn module over aansluiting op het VO
 • Studiedag bij Brannel School, Saint Austell, Engeland

OVER DIRK VAN DER SPOEL

Dirk van der Spoel is oprichter en eigenaar van Taylor Productions. Hij kent de vele dimensies van het onderwijs van binnenuit en in veel rollen: die van leraar, decaan, directeur, rector en van bestuurder. Hij is op landelijk en regionaal niveau betrokken bij experimenten en vernieuwingen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Niet zo verwonderlijk dat hij ook veel te vinden is in bestuurlijke functies bij onderwijsorganisaties en commissies. Ook wordt hij gevraagd voor onderwijsprojecten in het buitenland. Als trainer-coach leidt hij a.s. directieleden en bestuurders op.

LINKEDIN
SAMENWERKINGEN

“There are two gifts we must give our childeren. One is roots. The other is wings.”Johan Wolfgang von Goethe

CONTACT
Op zoek naar een creatieve vonk in het onderwijs?
Neem dan contact op!
MOBIEL
(06) 53 40 06 44
ADRES
Kamperlaan 82, 2012JA Haarlem